Перевірка суб’єктів господарювання щодо відповідності матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, з видачею акта (висновку)


Послугу надають територіальні сервісні центри МВС та РСЦ МВС в Запорізькій області

Контакти ТСЦ

Перелік документів, необхідних  для отримання послуги, а також вимоги до них:

  •   заяву встановленого зразка про проведення перевірки підприємства;
  •   нотаріально   засвідчені   копії    статуту    суб’єкта господарювання або положення про відокремлений підрозділ з обов’язковим   зазначенням   безпосереднього   виду   діяльності (виробництво,    торгівля   товаром);
  • свідоцтва про   державну реєстрацію,  довідки з Єдиного державного реєстру  підприємств  та організацій України;
  • у разі  проведення   діяльності   за   спрощеною   процедурою оподаткування   суб’єкт   господарювання  подає  засвідчену  копію свідоцтва про сплату єдиного податку  з  обов’язковим  зазначенням безпосереднього виду діяльності (виробництво, торгівля товаром);
  • копії свідоцтва про взяття на облік  платника  податків та   реєстрацію   платника   податку  на  додану  вартість,  копії паспортних документів,  що підтверджують особу,  відповідальну  за діяльність  суб’єкта господарювання,  наказів щодо призначення цих осіб,  а також  дилерського  договору  (за  наявності)  скріплених печаткою суб’єкта господарювання;    засвідчені  в  установленому  порядку копії документів, які   підтверджують   право   власності,   користування   (землею, приміщеннями   місця   проведення   діяльності,  приміщеннями  для проведення передпродажної підготовки і сервісного  обслуговування,а також зберігання товару).  Приміщення, призначені для зберігання
    та видачі бланкової продукції (акти приймання-передачі), номерні знаки для разових поїздок  повинні охоронятися та технічно укріплюватися, що підтверджується копіями відповідних документів;
  • копії     реєстраційного     посвідчення    реєстратора розрахункових операцій і (або) інформації з  банку  про  відкриття рахунку;
  • копії свідоцтв про погодження конструкції  транспортних засобів  щодо  забезпечення  безпеки  дорожнього руху,  титульного аркуша і додатків технічних  умов  та  сертифікатів  відповідності транспортних  засобів  для  виробників.  Виробники  автомобілів та автобусів   надають   копію   ліцензії   на   право    провадження господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом автомобілів та автобусів.

Послідовність дій одержувача послуги:

Суб’єкт звернення особисто або через уповноважену ним особу подає до суб’єкта надання адміністративної послуги повний пакет документів у паперовому вигляді, необхідних для отримання адміністративної послуги.

Вартість послуги: 513 гривень

Підстава для відмови у наданні послуги:

 ненадання до РСЦ МВС повного пакету документів

 Інформаційна картка послуги
Технологічна картка адміністративної послуги