Видача свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів


Послугу надають Територіальні сервісні центри МВС

Контакти ТСЦ

Свідоцтво про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів (далі – Свідоцтво) видається або продовжується територіальним сервісним центром МВС (далі – ТСЦ) за результатами перевірки відповідності конструкції та спеціального обладнання транспортного засобу вимогам ДОПНВ.

У разі виявлення порушень вимог, встановлених до конструкції та/або комплектації транспортного засобу  спеціальним обладнанням, транспортний засіб після усунення виявлених недоліків може повторно подаватися на перевірку до територіального сервісного центру МВС.

Власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ним особа мають право вільного вибору ТСЦ для отримання свідоцтва.

Свідоцтво видається на транспортні засоби категорій N та O:

 • транспортні засоби для перевезення речовин або виробів класу 1 (крім транспортних засобів, що перевозять вироби класу 1, запаковані в обмежених кількостях відповідно до глави 3.4 ДОПНВ, а також транспортні засоби, що перевозять речовини та вироби класу 1 без перевищення максимальних кількостей, зазначених у підрозділі 1.1.3.6 ДОПНВ);
 • транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів у вбудованих або знімних цистернах місткістю понад 1 м3;
 • транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів у контейнерах-цистернах чи переносних цистернах або багатоелементних газових контейнерах індивідуальною місткістю понад 3 м3;
 • транспортні засоби-батареї загальною місткістю понад 1 м3;
 • змішувальна-зарядні машини (MEMU).

До пакету необхідних документів входять:

1) заява встановленого зразку на кожний транспортний засіб окремо (марка, реєстраційний номерний знак транспортного засобу, № ООН, виробник транспортного засобу, рік випуску, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, у разі необхідності транспортна назва та (або) група пакування, клас(и) або найменування групи вантажів, для перевезення яких буде використовуватися транспортний засіб);

2) копія ДОПНВ — свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі;

3) копія свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів;

4) на кожний транспортний засіб додатково:

— копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

— копія протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого суб’єктом проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, який внесений до реєстру МВС України. У разі якщо автотранспортні засоби належать військовим формуванням та органам внутрішніх справ, надається копія документа про перевірку технічного стану транспортного засобу;

— копія поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

— квитанція про сплату за бланк свідоцтва та послугу з оформлення свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів.

— Свідоцтво, у разі його продовження, заміни або видачі нового.

— Копія свідоцтва проміжної або періодичної перевірки цистерни.

Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів до ТСЦ особисто або через уповноваженого представника. Реєстрація заяв здійснюється в канцелярії сервісного центру РСЦ МВС в Запорізької області.

Перевірка відповідності конструкції транспортних засобів та спеціального обладнання проводиться шляхом їх візуального огляду та за допомогою наявного вимірювального обладнання без розбирання та втручання в роботу вузлів та агрегатів, за результатами якого складається Акт про результати огляду на відповідність комплектності транспортного засобу (транспортної одиниці), який приєднується до матеріалів і є підставою для видачі вказаного свідоцтва.

Для продовження строку дії свідоцтва перевізник може надати до сервісного центру РСЦ МВС в Запорізькій області вищезазначені документи без оригіналу свідоцтва. У такому випадку відмітка про продовження свідоцтва проставляється при наданні перевізником його оригіналу, але не пізніше десяти робочих днів з моменту реєстрації його заяви за умови прийняття позитивного висновку за результатами її розгляду.

Адміністративна послуга є платною. Її вартість визначена постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року № 795 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг». Видача нового свідоцтва коштує 108,60 грн, подовження свідоцтва – 93 грн.

Заявник за власною ініціативою може надати сертифікат типу транспортного засобу та обладнання відповідно до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за  № 1586/21898, та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1587/21899.

На кожний транспортний засіб додатково:

 • копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
 • копія протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого суб’єктом проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, який внесений до реєстру МВС України. У разі якщо автотранспортні засоби належать військовим формуванням та органам внутрішніх справ, надається копія документа про перевірку технічного стану транспортного засобу;
 •  копія поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
 • копія ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі;
 •  свідоцтво, у разі його продовження або заміни.

Послідовність дій одержувача послуги:

 •  подання до адміністративного органу повного комплекту документів, необхідного для отримання висновку;
 • здійснення оплати за надання адміністративної послуги;
 • отримання свідоцтва про допуск транспортного засобу до перевезення небезпечних вантажів або листа з обґрунтуванням причин відмови в його видачі.

Строк надання послуги:

протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

 • подання до суб’єкта надання адміністративної послуги неповного пакета документів;
 • невідповідність конструкції та (або) спеціального обладнання транспортного засобу встановленим вимогам, у тому числі наказу Міністерства внутрішніх справ України від 26 липня 2004 року № 822 «Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за № 1040/9639;
 • виявлення в документах, поданих власником транспортного засобу або його уповноваженим представником, недостовірних відомостей (невідповідність транспортних засобів даним, що вказані у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу);
 • невідповідність установленим вимогам документів, наданих суб’єктом звернення.

Підстава для надання послуги:

Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів»;
постанови Кабінету Міністрів України:
від 28 жовтня 2015 року № 889 «Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ»;
від 4 червня 2007 року № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання» (назва із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 09.11.2015 р. № 908);
наказ МВС від 26.07.2004 № 822 «Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за № 1040/9639.

Заява на видачу (продовження) свідоцтва про допуск транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів

Інформаційна картка надання адміністративної послуги

Технологічна картка адміністративних послуг