Видача свідоцтва про реєстрацію колісних транспортних засобів для виїзду за кордон


Послуга надається в територіальних сервісних центрах МВС

Контакти ТСЦ

Перелік документів для отримання свідоцтва про реєстрацію колісних транспортних засобів для виїзду за кордон:

  • заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ);
  • паспорт громадянина України (ID-паспорт надається разом із довідкою про реєстрацію місця проживання особи) або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус;
  • копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт);
  • заяву власника або документ, що підтверджує право користування і (або) розпорядження транспортним засобом;
  • платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та за спеціальну і бланкову продукцію.

До поїздки за кордон допускаються транспортні засоби,  на які  видані  реєстраційні  документи  відповідно  до Конвенції про дорожній рух та номерні знаки,  серіям яких  присвоєні літери латинського алфавіту.

Особам, що здійснюють поїздку за кордон, на   період   поїздки  за  їх  бажанням  видаються  свідоцтва  про реєстрацію  на  їх  ім’я. Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім’я власника  транспортного  засобу,  і  документи а також їх копії засвідченні в установленому порядку,  які підтверджують право користування і (або) розпорядження транспортними засобами, зберігаються  у  відповідних сервісних центрах МВС.

Видане на  період  поїздки за кордон свідоцтво про реєстрацію підлягає  поверненню відповідному сервісному центру МВС не пізніше ніж протягом 10 днів після повернення з-за кордону.

Транспортні засоби,  на які згідно із законом встановлено тимчасову заборону на зняття з обліку (крім транспортних  засобів, придбаних  у  розстрочку та зареєстрованих відповідно до пункту 25 цього Порядку), до поїздок за кордон не допускаються.

Інформаційна картка надання адміністративної послуги

Технологічна картка адміністративних послуг

Послідовність дій одержувача послуги:

подання до територіального сервісного центруМВС повного пакета документів, необхідних для отримання свідоцтва про реєстрацію колісних транспортних засобів у зв’язку з його пошкодженням або непридатністю, внесенням змін до реєстраційного документа або для виїзду за кордон.

Розмір плати за надання адміністративної послуги:

  • для автомобілів та автобусів — 26 гривень;
  • для мототранспорту та причепів — 22 гривні.

Окрім оплати за надання послуги також здійснюється відшкодування вартості спеціальної продукції.
Проведення фахівцями експертної служби МВС експертного дослідження транспортного засобу та супровідних документів з видачею експертного висновку, за заявою власника, сплачується додатково.

Строк надання послуги:

протягом робочого дня.

Підстави для відмови у наданні послуги:

  • подання до суб’єкта надання адміністративної послуги неповного пакета документів;
  • в результаті перевірки за Єдиним державним реєстром МВС та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби встановлено, що транспортний засіб перебуває в розшуку  або під арештом