Виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на замовлення власників транспортних засобів, з видачею номерних знаків (за один комплект): три символи, кожний наступний (до восьми символів), графічний елемент


Місце знаходження надання послуги:

Послуга надається в територіальних сервісних центрах МВС

Місцезнаходження надання послуги:

Індивідуальні номерні знаки можна замовити в ТСЦ МВС

Контакти відділу ГСЦ МВС:

(044) 374-10-68

 

Необхідні документи для отримання послуги: 

1. Для замовлення індивідуального номерного знака власник транспортного засобу (юридична або фізична особа) або уповноважена власником особа особисто подає до територіального сервісного центру МВС такі документи:

заяву про встановлення можливості оформлення індивідуального номерного знака;

заяву про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або його копію;

документ, що підтверджує повноваження представника (для представників фізичних осіб – нотаріально посвідчена довіреність);

документ, що посвідчує особу та громадянство України (у разі надання ID-паспорта разом надається витяг з ЄДР щодо реєстрації місця проживання), або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

У разі нанесення символіки, абревіатури або скорочені назви установи, організації, підприємства; знак (торгівельна марка) фізичної чи юридичної особи:

належно засвідчену копію документа, що підтверджує реєстрацію символіки, знака (торговельної марки) у встановленому законодавством порядку (у разі нанесення на індивідуальний номерний знак символіки установи, організації, підприємства або знака (торговельної марки) фізичної або юридичної особи);

письмову згоду установи, організації, підприємства в разі нанесення їх символіки, абревіатури, скороченої назви чи письмову згоду фізичної або юридичної особи в разі нанесення її знака (торговельної марки) на індивідуальний номерний знак транспортного засобу, що належить іншій фізичній або іншій юридичній особі;

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів установи, організації, підприємства тощо в разі нанесення на індивідуальний номерний знак їх абревіатури або скороченої назви.

Також суб’єкт звернення може звернутися до ГСЦ МВС через мережу Інтернет за умов ідентифікації та автентифікації із накладенням кваліфікованого електронного підпису (за винятком юридичної особи, за дорученням, а також замовлення ІНЗ, що містять графічний елемент або знак, символіку, абревіатуру чи скорочені назви установ, підприємств, організацій незалежно від форм власності, громадських організацій).

Послідовність дій одержувача послуги:

 • подання до адміністративного органу повного комплекту документів, необхідного для виготовлення індивідуальних номерних знаків;
 • здійснення оплати за надання адміністративної послуги;
 • отримання комплекту індивідуальних номерних знаків, виготовлених на індивідуальне замовлення в ГСЦ МВС;
 • власник транспортного засобу впродовж десяти діб після отримання індивідуальних номерних знаків повинен перереєструвати транспортний засіб у ТСЦ МВС, при цьому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу підлягає заміні, а в графу «Особливі відмітки» нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу вноситься інформація про індивідуальний номерний знак

 Вартість послуги:

За один комплект:

три символи – 300 гривень;

кожний наступний (до восьми символів) – 90 гривень;

графічний елемент – 500 гривень.

Вартість виготовлення виробником комплекту номерних знаків визначається відповідно до вимог законодавства

Строк надання послуги:

Строк передачі примірника макета іднивідуального номерного знака виробникові – 10 робочих днів з дати реєстрації матеріалів замовлення або реєстрації в електронному журналі ГСЦ МВС. Строк виготовлення індивідуальних номерних знаків – до одного місяця з дати передання одного примірника макета індивідуального номерного знака виробникові для виготовлення комплекту номерних знаків

 Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

 • транспортний засіб не пройшов державну реєстрацію в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС і відсутні відомості в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів;
 • подання до суб’єкта надання адміністративної послуги неповного пакету документів;
 • замовлений напис повторюється в одному регіоні;
 • невідповідність напису та/або графічного елемента вимогам пунктів 5-11 розділу І Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 березня 2016 року       № 174 (у редакції наказу МВС України від 26.12.2018 № 1058, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 18.01.2019 за   № 67/33038);
 • наявність обмеження щодо транспортного засобу або перебування його власника чи уповноваженої ним особи в розшуку.

Інформаційна картка надання адміністративної послуги

Технологічна картка адміністративної послуги

2. Власник індивідуального номерного знака може перезакріпити його за іншим належним йому транспортним засобом або передати його іншому власникові. Для цього замовник подає до ТСЦ МВС такі документи:

 • заяву про перезакріплення індивідуального номерного знака;
 •  свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або його копію;
 • нотаріально засвідчену довіреність, оформлену в установленому порядку (для фізичних осіб у разі відсутності власника транспортного засобу);
 • довіреність, оформлену в установленому порядку (для юридичних осіб);
 • документ, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідку на проживання особи, яка проживає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє,  у разі надання ID-паспорта разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи);
 • у разі передачі індивідуального номерного знака іншому власникові – письмову згоду власника індивідуального номерного знака на передачу його іншому власникові (якщо власник не присутній при подачі заяви, така письмова згода повинна бути нотаріально засвідчена).

Послідовність дій одержувача послуги:

 • подання до адміністративного органу повного комплекту документів, необхідного для виготовлення індивідуальних номерних знаків;
 • здійснення оплати за надання адміністративної послуги;
 • отримання комплекту індивідуальних номерних знаків та довідки про оформлення номерних знаків, виготовлених на індивідуальне замовлення.

Вартість послуги:

Оплата за виготовлення індивідуальних номерних знаків при їх перезакріплені не береться.

Береться плата за перереєстрацію:

 • для транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД — 371,63 грн.;
 • для транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва — 409,15 грн.;
 • для мотоциклів вітчизняного виробництва та країн СНД — 367,63 грн.;
 • для мотоциклів іноземного виробництва — 405,15 грн.

Строк надання послуги:

Протягом робочого дня з моменту одержання заяви.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

 •  транспортний засіб не пройшов державну реєстрацію в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС;
 •  подання до суб’єкта надання адміністративної послуги неповного пакету документів;
 • наявність обмеження щодо транспортного засобу або перебування його власника чи уповноваженої ним особи в розшуку;
 • наявність відомостей про суб’єктів звернення в Єдиному реєстрі боржників;
 •  невідповідність ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу із зазначеними в поданих документах.недотримання вимог пунктів 5 – 11 розділу І Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України
  від 11 березня 2016 року № 174, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2016 року за № 494/28624.

Інформаційна картка надання адміністративної послуги

Технологічна картка адміністративної послуги

02__01_individualni-nomeri-1024x745